Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 05:44:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp lá lên 1
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Bình Khánh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: