Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường 01, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 13:01:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx tối 18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 01 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: