Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường 03, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 20:49:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2,4,6 (sau 5h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 03 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: