Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 14:36:39

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357 từ 17h30->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: