Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/03/2021 11:22:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5 từ 19h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Đông Hưng Thuận Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: