Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 00:19:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (17h-19h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Linh Đông Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: