Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 11:51:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Hè học sáng (9h -11h)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Giữa tháng 7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: