Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 14:09:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối T2->T7 18h30
Thông tin: hs nam, lớp chồi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: