Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 02:03:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2, 3 (sau 17h30 trở đi) + T7,CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh trường Nguyễn văn Bá
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phú Hòa Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: