Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 22:24:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,3,4,5,6 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, chủ yếu dạy tiếng việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phú Xuân Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: