Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 4 Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 18:45:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (15h-17h)
Thông tin: 2 học sinh nam, trường hoàng văn thụ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Lớp 4 Trung Lập Thượng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: