Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường 01, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 22:43:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T2,4,6
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 01 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: