Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường 10, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 19:30:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (17h30 – 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường an lạc 2
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 10 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: