Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 22:16:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h -21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nam sài gòn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: