Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 03:26:00

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng (T357) Hoặc tối
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 13 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: