Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 22:59:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hiện tại bé rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn văn Bá
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: