Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 04:24:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè bé rãnh)
Thông tin: 2 bé nữ sinh đôi, trường TH bế văn đàn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Bình Thuận Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: