Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 08:47:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn thái sơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Long Bình Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: