Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 02:20:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (9h-11h)
Thông tin: học sinh nam, trường Võ thị sáu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 An Nhơn Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: