Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:02:13

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (Sáng 9h trở đi), vô năm sắp xếp
Thông tin: học sinh nam, học trường Tân Xuân
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Long Hòa Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: