Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 5 Phường 13, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 10:20:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 5,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,5 (19h30-21h)
Thông tin: 2 học sinh, trường Nguyễn Du
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Lớp 5 13 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: