Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường 05, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 02:27:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (18h-19h30)
Thông tin: Học sinh nam,Trường Lê Thị Hồng Gấm
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 05 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: