Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường 09, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 23:46:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nam, ngoan
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam/Nữ, SV ĐHSP
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 09 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: