Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 20:10:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T356 (19h30 -21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phú Hữu Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: