Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 3 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 04:04:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 3 Thạnh Xuân Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: