Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 10:00:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng- chiều T234567
Thông tin: Học sinh nữ, Mới tự nước ngoài về
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Bình Lợi Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: