Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường 08, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 22:43:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24(18h30-20h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Á Châu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 08 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: