Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường 12, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 14:03:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối t2,3,5 (6h,6h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 12 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: