Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường 14, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 13:18:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T2-6 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 14 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: