Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 4 Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/03/2021 11:48:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 từ 18h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 4 Tân Quy Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: