Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 23:22:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 Lý Nhơn Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: