Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Lớp 6 Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 19:24:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234 hoặc T357( 19h-20h30)
Thông tin: 2 hs nam lớp 5+6
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 Lớp 6 Xuân Thới Thượng Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: