Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Phường 04, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 05:17:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T23456 (từ 9h, 9h30)
Thông tin: học sinh nam, trường khuyết tật Võ thị sáu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 04 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: