Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Phường 09, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 06:42:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 09 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: