Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 5 Phường 11, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 17:40:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 19h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 5 11 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: