Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 1 Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 05:17:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn Tối (18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 1 14 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: