Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 2 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 20:48:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 2,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 2 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: