Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 3 Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 04:03:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 3,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Sáng 9h-11h), Có lịch học trên trường sắp xếp lại với phụ huynh
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 3 Tân Quy Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: