Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 3 Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 12:12:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 3,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sau 17h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Lớp 3 Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: