Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/06/2021 08:47:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (19h-20h30)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá 13 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: