Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường 15, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 17:34:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp T234567 (sau 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá 15 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: