Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 20:53:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T2-4-6 (17h30->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá An Lạc A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: