Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp Lá Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 22:28:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: tối 246 từ 18h->
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp Lá Bình Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: