Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 19:52:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Hưng Long Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: