Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/05/2021 23:41:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t3-5-7
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, kèm sơ T,TV cho 1bé lớp 2 và 1 bé lớp 3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Tân Kiểng Quận 7 TPHCM

Viết một bình luận