Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 08:35:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (từ 17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường huỳnh kiến hoa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: