Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 3 Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 08:22:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng, 2.000.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h15, 17h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Bình Trọng
Yêu cầu gia sư: Nữ, Sinh viên sư phạm: 1tr3 || Giáo viên: 2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 3 Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: