Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Lớp 1 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 15:26:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T5(19h-21h), T7CN(10h-12h)
Thông tin: 2học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Lớp 1 Phú Xuân Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: