Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 09:43:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, GV: 1tr8
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam lớp lá
Yêu cầu gia sư: Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá 04 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: