Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Văn Anh Văn Lớp 6 Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 07:43:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Văn, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh học yếu các môn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Văn Anh Văn Lớp 6 Xuân Thới Sơn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: